Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων Απλά και συνοπτικά

Σχετικά με εμάς και τον ιστότοπό μας

Εμείς, η εταιρεία BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε., με έδρα στην Αθήνα (17ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά), είμαστε υπεύθυνοι λειτουργίας αυτού του ιστοτόπου. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα Στοιχεία Έκδοσης.Οι πληροφορίες επικοινωνίας με την εταιρεία μας υπάρχουν στη σελίδα "Στοιχεία Έκδοσης".

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας με μεγάλη σοβαρότητα. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Έχουν ληφθεί οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου όλοι οι ιστότοποί μας να προστατεύονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Εμείς και οι συνεργάτες μας αξιοποιούμε τα πιο πρόσφατα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων σας.

Τι καταγράφουμε στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις περιοχές του ιστοτόπου μας στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι προστατευμένη, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας, καταγράφουμε κάθε χρήση του ιστοτόπου μας, προκειμένου να αποτρέπουμε επιθέσεις, να αποκαθιστούμε βλάβες και να ερευνούμε συμβάντα ασφάλειας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που καταγράφουμε, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας".

Ποιες άδειες διαθέτουμε για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Σεβόμαστε το απόρρητο των δεδομένων σας. Κατά συνέπεια, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται. Στο τέλος αυτών των πληροφοριών, θα βρείτε μια σύνοψη των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται από τον νόμο, βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Φυσικά, μπορείτε επίσης να μας δώσετε την άδεια να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των σχετικών δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε άλλες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας διότι μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω του ιστοτόπου μας, επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε την παραγγελία αυτή. Το ίδιο ισχύει και όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες του ιστοτόπου μας που απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιτρέπεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν για την εν λόγω επεξεργασία έχουμε έννομο συμφέρον. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγουμε, προκειμένου να διασφαλίζουμε, για παράδειγμα, την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής λειτουργίας του ιστοτόπου). Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε. Θα σας ενημερώσουμε σε κάθε περίπτωση σχετικά με την αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας φυσικά πάντα υπ' όψιν τα συμφέροντά σας κατά την εν λόγω επεξεργασία. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τελευταία ενότητα αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Οι άδειες που χρησιμοποιούμε και οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε τις άδειες αυτές αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. Στην ίδια ενότητα, μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας στον ιστότοπό μας (π.χ. για τον τύπο, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων).

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε:
Οι χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών θα πρέπει να διαβιβάζουν σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας στην περίπτωση αυτή.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους που δεν παρέχονται από εμάς. Δεν έχουμε καμία επιρροή στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας στους ιστοτόπους αυτούς ή στη συμμόρφωση των τελευταίων με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν τις πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που τυχόν παρέχουν.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται
Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (εμφάνιση του ιστοτόπου, αρχεία καταγραφής, cookies, παρακολούθηση κ.λπ.) Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν και των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά.

Παρουσίαση του ιστοτόπου, δεδομένα καταγραφής

Προκειμένου να εμφανίζεται ο ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, αξιοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου (κείμενο, εικόνες, βίντεο κ.λπ.) είναι πάντα ενημερωμένο. Για να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία χρήστη και, ιδίως, η ταχύτητα φόρτωσης του ιστοτόπου βελτιώνονται διαρκώς, χρησιμοποιούμε επίσης παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε το περιεχόμενο που απαιτείται για την εμφάνιση του ιστοτόπου (πρόκειται για τα λεγόμενα Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου ή CDN). Αυτοί οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών CDN ενεργούν για λογαριασμό μας και δεσμεύονται από τις σχετικές συμφωνίες για την τήρηση των οδηγιών μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση του περιεχομένου του ιστοτόπου στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο χρησιμοποιείτε και θα διαγράφονται αμέσως μετά την ενδιάμεση αποθήκευση που προβλέπεται στο πλαίσιο της παροχής τους.

Για τεχνικούς λόγους, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στέλνει αυτόματα πληροφορίες (δηλ. δεδομένα καταγραφής) στον διακομιστή ιστού της εταιρείας μας. Αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, όπως τις εξής:

 • Την ημερομηνία πρόσβασης
 • Την ώρα πρόσβασης
 • Τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου
 • Την έκδοση του πρωτοκόλλου HTTP που χρησιμοποιήθηκε
 • Τα αρχεία στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση
 • Τον όγκο των διαβιβαζόμενων δεδομένων
 • Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης
 • Τον τύπο του λειτουργικού συστήματος
 • Τη διεύθυνση IP (ανώνυμη)

Τα δεδομένα καταγραφής δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αναλύουμε δεδομένα καταγραφής μόνο όταν απαιτείται λόγω κάποιου συμβάντος και ιδίως για να αποκαθιστούμε βλάβες λειτουργίας του ιστοτόπου μας ή για να διευκρινίζουμε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα καταγραφής επ' αόριστον.

Προκειμένου να αποκαταστήσουμε βλάβες ή να διατηρήσουμε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με συμβάντα ασφάλειας, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε επίσης τη διεύθυνση IP της συσκευής, καθώς και τα δεδομένα καταγραφής. Διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά, μόλις αποκατασταθεί η βλάβη ή διευκρινιστεί πλήρως το συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια, ή εάν ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας δεν υφίσταται πλέον λόγω άλλων παραγόντων. Σε περίπτωση συμβάντος που σχετίζεται με την ασφάλεια, θα διαβιβάζουμε κατά περίπτωση δεδομένα καταγραφής στις αρχές που πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται και είναι απαραίτητο.

Αποθηκεύουμε τα εν λόγω δεδομένα καταγραφής ξεχωριστά από άλλα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας.


Τα δεδομένα που προσδιορίζονται εδώ είναι απαραίτητα για την παροχή του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, καθώς και για την ασφαλή χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του.
Εγγραφή στον ιστότοπό μας

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, για να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

Απαιτούμενα στοιχεία:
 • Τίτλος
 • Ονοματεπώνυμο
 • Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Κωδικός πρόσβασης

Προαιρετικά στοιχεία:

 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Για ποιον λόγο μας βρήκατε
 • Συγκατάθεση στη λήψη διαφημίσεων και δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής.


Αποθηκεύουμε δεδομένα εγγεγραμμένων χρηστών, έως ότου ο χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων που διατίθενται στον προσωπικό τους λογαριασμό χρήστη. Μέσω του λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αλλάξουν ή να διαγράψουν ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένες πληροφορίες που παρείχαν κατά την εγγραφή τους.


Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες και προσφορές
Γρήγορη εγγραφή (Επιλογή εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου)

Για την εγγραφή στον ιστότοπό μας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη εγγραφή (δηλ. την Επιλογή εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου). Αυτή η επιλογή διατίθεται για διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Για την εγγραφή σας, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο του σχετικού κοινωνικού δικτύου, όπου μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα στοιχεία πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε συνδέεται με τον λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπό μας. Κατά τη σύνδεση αυτή, λαμβάνουμε αυτόματα από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες για την προστασία δεδομένων και στους όρους χρήσης του σχετικού κοινωνικού δικτύου, για να μάθετε ποια δεδομένα μεταβιβάζονται σε εμάς από το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Για την παροχή των υπηρεσιών μας, από αυτά τα δεδομένα αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Η σύνδεση των δύο λογαριασμών χρήστη σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να εγγραφείτε και στον ιστότοπό μας, εάν έχετε ήδη εγγραφεί μέσω του κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείτε. Στο πρόγραμμα περιήγησης θα οριστεί το αντίστοιχο cookie, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο πλαίσιο της γρήγορης εγγραφής αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας και, συγκεκριμένα, της Επιλογής εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών, έως ότου διαγράψουν τον λογαριασμό χρήστη. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων που διατίθενται στον λογαριασμό χρήστη. Στον λογαριασμό χρήστη παρέχεται επίσης στους χρήστες η δυνατότητα να αλλάξουν ή να διαγράψουν ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένα δεδομένα που καταχώρισαν κατά την εγγραφή τους.

Επικοινωνία μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας εκτός του πλαισίου μιας συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης (π.χ. για μια παραγγελία) ή χωρίς να έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, σας παρέχουμε διάφορους, επίσης αμιγώς τεχνικούς τρόπους επικοινωνίας μέσω των ιστοτόπων μας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω π.χ. συστήματος (αυτοματοποιημένης) συζήτησης.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με αυτούς τους τρόπους, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως το αντικείμενο του αιτήματος και του μηνύματός σας. Προαιρετικά, μπορείτε να δώσετε μια ταχυδρομική διεύθυνση ή και έναν αριθμό τηλεφώνου. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που ζητούνται, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το αίτημά σας με τον κατάλληλο τρόπο.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε σε εμάς με αυτόν τον τρόπο, μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μας τα δώσατε όταν επικοινωνήσατε μαζί μας και, συγκεκριμένα, για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν, στον βαθμό που η μεταβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, τα άτομα και οι εταιρείες (π.χ. τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών) που διεκπεραιώνουν την επικοινωνία και απαντούν στο αίτημα. Αν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για νομικούς λόγους, τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας.


Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Κράτηση ραντεβού για επισκευή στο διαδίκτυο

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για επισκευή απευθείας με έναν τεχνικό της υπηρεσίας service. Για αυτήν τη διαδικασία, χρειαζόμαστε συνήθως πληροφορίες σχετικά με την οικιακή συσκευή, μια περιγραφή του προβλήματος, τη διεύθυνσή σας, καθώς και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για αυτόν τον σκοπό προσδιορίζονται από τη διαδικασία κράτησης ραντεβού. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την επισκευή και να ολοκληρώσουμε τυχόν επόμενες σχετικές ενέργειες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).
Στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης ραντεβού, χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων των Χαρτών Google, για να ελέγξουμε αν η ορθογραφία της διεύθυνσης που καταχωρίσατε είναι σωστή και να αποφύγουμε τυχόν εσφαλμένες καταχωρίσεις ή άλλα λάθη. Στο περιβάλλον αυτό, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας για το διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για την τήρηση των περιόδων νόμιμης διατήρησης.
Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία Google LLC (πρώην Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας όταν χρησιμοποιούνται οι Χάρτες Google: https://policies.google.com/privacy. Η Google έχει λάβει πιστοποίηση στο πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής (Privacy Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .Μέσω του ιστοτόπου μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για επισκευή με έναν τεχνικό μας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε σας διευκολύνει να καταχωρίσετε τη διεύθυνσή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως επαγγελματικός συνεργάτης

Στον ιστότοπό μας παρέχουμε στους επαγγελματικούς μας συνεργάτες διάφορες υπηρεσίες και πληροφορίες που διευκολύνουν τις εμπορικές μας σχέσεις. Εκτός από πληροφορίες για τα προϊόντα και υλικό μάρκετινγκ, μέσω του ιστοτόπου μας παρέχεται στους συνεργάτες μας πρόσβαση σε μια εκτενή γκάμα υπηρεσιών συνεργασίας ή και επεξεργασίας παραγγελιών.

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους επαγγελματικούς συνεργάτες. Η εγγραφή στην Πύλη επαγγελματικών συνεργατών συνήθως πραγματοποιείται μέσω του συνεργαζόμενου ιστοτόπου www.tradeplace.com. Σε ορισμένες χώρες, η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στον γενικό μας ιστότοπο. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας το οποίο προορίζεται για τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες προϋποθέτει την ύπαρξη εμπορικής σχέσης με εμάς.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ως επαγγελματικός συνεργάτης, επεξεργαζόμαστε μόνο τα βασικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού προηγούμενων εμπορικών σχέσεων, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περιεχόμενο που παρέχετε σε εμάς μέσω των υπηρεσιών (π.χ. μέσω του Teamspace).

Εάν αξιοποιείτε και την επιλογή παράδοσης στο σπίτι που προσφέρουμε, επεξεργαζόμαστε επίσης τη διεύθυνση παράδοσης του αντίστοιχου τελικού πελάτη (ονοματεπώνυμο, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου). Στη διάρκεια μιας τρέχουσας εμπορικής σχέσης, δεν διαγράφουμε δεδομένα επαγγελματικού συνεργάτη και δεδομένα συναλλαγών.
Είναι αυτονόητο ότι, μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημά σας, ευχαρίστως θα διορθώσουμε ανακριβείς πληροφορίες ή θα διαγράψουμε πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαγραφή δεν απαγορεύεται από τους όρους των νομικών μας υποχρεώσεων που επιβάλλουν τη διατήρηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτού του ιστοτόπου υποστηρίζουν τις εμπορικές μας σχέσεις με τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες.

Ενημερωτικό δελτίο

Στον ιστότοπό μας παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας. Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διπλής παροχής συναίνεσης, προκειμένου να επαληθεύεται εάν ο κάτοχος μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει πράγματι εγγραφεί για να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο. Η διαδικασία εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ολοκληρώνεται με επιτυχία μόνο εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επιβεβαιώσει ρητά την ενεργοποίηση του ενημερωτικού δελτίου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται στο σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καταγράφουμε την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας διπλής παροχής συναίνεσης, για λόγους συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων.

Στο πλαίσιο των καμπανιών ενημερωτικού δελτίου που πραγματοποιούμε, χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης για να προσαρμόζουμε το ενημερωτικό δελτίο μας στις ανάγκες σας, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς και έρευνες αγοράς. Για αυτόν τον λόγο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ανοίγετε ένα ενημερωτικό δελτίο που σας έχουμε αποστείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα αρχείο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα (ο λεγόμενος ιστοφάρος ή web beacon) συνδέεται με τους διακομιστές μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ανοιχτεί, καθώς και να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο στο οποίο έγινε κλικ. Επιπλέον, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την τελική συσκευή που χρησιμοποιήσατε για την ανάκτηση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. την ώρα της ανάκτησης, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των καμπανιών ενημερωτικού δελτίου που πραγματοποιούμε.

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και, κατά συνέπεια, συναινέσετε στην αποστολή του σε εσάς, τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάλυση της από μέρους σας χρήσης του. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Ο σχετικός σύνδεσμος περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του ενημερωτικού μας δελτίου. Στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε θα σημειωθεί το ότι καταργήσατε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διπλής παροχής συναίνεσης, για να προστατεύουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου από τυχόν μη ενδεδειγμένη χρήση της από τρίτα πρόσωπα.

Συμμετοχή σε κληρώσεις / διαγωνισμούς

Όταν εγγράφεστε για να συμμετάσχετε σε κλήρωση/διαγωνισμό, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την κλήρωση/τον διαγωνισμό και να ολοκληρώσουμε τυχόν επόμενες σχετικές ενέργειες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τον συγκεκριμένο σκοπό εξαρτώνται από τη φόρμα εγγραφής που χρησιμοποιείται στη σελίδα της εκάστοτε εκδήλωσης.

Τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη στιγμή που δεν θα απαιτούνται πλέον για την πραγματοποίηση της κλήρωσης/του διαγωνισμού ή για την ολοκλήρωση τυχόν επόμενων σχετικών ενεργειών.

Συμμετοχή σε έρευνες / Σύνταξη αξιολογήσεων

Στον ιστότοπό μας πραγματοποιούμε έρευνες. Συνήθως, οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται σε ανώνυμη βάση. Αν, κατ' εξαίρεση, συλλέξουμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο μιας έρευνας, θα αποθηκεύσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε, για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα και τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για αυτόν τον σκοπό εξαρτώνται από το είδος της έρευνας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, όταν δεν θα απαιτούνται πλέον για την έρευνα και τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

Μπορείτε επίσης να συντάξετε αξιολογήσεις για ορισμένα από τα προϊόντα του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για αυτόν τον σκοπό υπάρχουν στη φόρμα για την αξιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν σε εσάς ξεχωριστά κατά την υποβολή της αξιολόγησης. Για τη διαχείριση των αξιολογήσεων χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

Όταν εγγράφεστε για να συμμετάσχετε σε μια εκδήλωση, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση και να ολοκληρώσουμε τυχόν επόμενες σχετικές ενέργειες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τον συγκεκριμένο σκοπό εξαρτώνται από τη φόρμα εγγραφής που χρησιμοποιείται στη σελίδα της εκάστοτε εκδήλωσης. Τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη στιγμή που δεν θα απαιτούνται πλέον για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ή για την ολοκλήρωση τυχόν επόμενων σχετικών ενεργειών.

Για ορισμένες εκδηλώσεις, θα πρέπει να καταβάλλετε απευθείας το τέλος συμμετοχής. Άλλες εκδηλώσεις επιβλέπονται και διεξάγονται, πλήρως ή εν μέρει, από τους συνεργάτες μας. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο του αντίστοιχου συνεργάτη. Επίσης, τα σχετικά στοιχεία πληρωμής (επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός συμμετεχόντων, τρόπος πληρωμής) διαβιβάζονται, εφόσον τα έχετε ήδη παράσχει, στον συνεργάτη μας, προκειμένου αυτός να προβεί στη διεξαγωγή της εκδήλωσης ή στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.


Τα στοιχεία σας προστατεύονται επαρκώς, όταν συμμετέχετε σε κάποια από τις συναρπαστικές μας εκδηλώσεις

Οι σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν την προστασία του απορρήτου σας, όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε εμάς, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στη σχετική σελίδα μας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στη σελίδα θαυμαστών στο Facebook, στη σελίδα στο Instagram) με τρόπο εμπιστευτικό και μόνο σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ιστοτόπου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (βλ. παραδείγματα παρακάτω) και εμείς είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της εταιρείας μας, είμαστε στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις που έχετε σχετικά με την προστασία δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες για την προστασία δεδομένων.

Επεξεργασία δεδομένων από την υπηρεσία μέσου κοινωνικής δικτύωσης
Η υπηρεσία μέσου κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η επεξεργασία συνδέεται, για παράδειγμα, με τις εξής διαδικασίες χρήσης:

 • Την προβολή μιας σελίδας ή την προβολή μιας ανάρτησης ή ενός βίντεο από μια σελίδα
 • Την εγγραφή σε μια σελίδα ή την κατάργηση της εγγραφής σε μια σελίδα
 • Την επιλογή της επισήμανσης "Μου αρέσει" ή "Δεν μου αρέσει πλέον" για μια σελίδα/ανάρτηση ή τη χρήση παρόμοιων λειτουργιών
 • Την πρόταση μιας σελίδας σε μια ανάρτηση ή σε ένα σχόλιο
 • Τον σχολιασμό της ανάρτησης μιας σελίδας, την απάντηση (συμπεριλαμβανομένου του τύπου της απάντησης) στην ανάρτηση μιας σελίδας ή την κοινοποίηση της ανάρτησης μιας σελίδας
 • Την απόκρυψη της συνεισφοράς σε μια σελίδα ή την αναφορά της συνεισφοράς αυτής ως ανεπιθύμητης
 • Το κλικ στον πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από άλλο ιστότοπο, ή το κλικ, από ιστοσελίδα που δεν ανήκει στον πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σε σύνδεσμο που οδηγεί στη σελίδα.
 • Την τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού στο όνομα ή στη φωτογραφία προφίλ μιας σελίδας, για την προβολή μιας προεπισκόπησης του περιεχομένου της.
 • Τη χρήση των λειτουργιών του παρόχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως του ιστοτόπου, του αριθμού τηλεφώνου, του κουμπιού "προγραμματισμός διαδρομής" ή οποιουδήποτε άλλου κουμπιού σε μια σελίδα.
 • Τις πληροφορίες σχετικά με το εάν η σύνδεση γίνεται μέσω υπολογιστή ή κινητής συσκευής.

Ανατρέχοντας στις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες του παρόχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που έχετε απέναντι στον πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τον πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Επεξεργασία δεδομένων από μέρους μας
Στον ιστότοπο που παρέχεται από εμάς μέσω του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο τελευταίος μάς παραχωρεί πρόσβαση στις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μάς παραχωρεί πρόσβαση σε στατιστικές αναλύσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναλύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά χρήσης μεμονωμένων ατόμων. Μπορούμε να δούμε μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα (π.χ. αριθμό επισκέψεων, επισημάνσεων "Μου αρέσει" και ακολούθων, περιοχή προέλευσης, ηλικιακή ομάδα, φύλο κ.λπ.) που μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το κοινό του ιστοτόπου μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου αυτού. Δεν διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών στα οποία βασίζονται οι αναλύσεις.
 • Μπορούμε να ρυθμίσουμε την προσέγγιση της ομάδας-στόχου, ώστε να γίνεται είτε σε επίπεδο ιστοτόπου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είτε σε επίπεδο μεμονωμένων δημοσιευμένων άρθρων. Η ρύθμιση γίνεται βάσει γενικών παραμέτρων (π.χ. ηλικιακή ομάδα, γλώσσα, περιοχή, ενδιαφέροντα), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιστοιχιστεί το περιεχόμενό μας με συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μεμονωμένα άτομα ή να ταυτοποιήσουμε μεμονωμένα άτομα βάσει των δεδομένων που μας παρέχει ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή αλληλεπιδράσετε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, διαβιβάζοντας εν γνώσει σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. μέσω της άμεσης δικτύωσης με τον ιστότοπό μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης), αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς για τους οποίους τα διαβιβάσατε σε εμάς.
 • Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για να γνωστοποιήσουμε στην ομάδα-στόχο το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να κατανοήσουμε καλύτερα και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση αυτού του ιστοτόπου.

Επιπλέον, δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων (για την παροχή αυτής της ανοδικής ροής δεδομένων) από τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον αντίστοιχο πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που έχετε απέναντι στους παρόχους αυτούς, ανατρέξτε στις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες του αντίστοιχου παρόχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης:

 • Εταιρεία Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ΗΠΑ, http://www.facebook.com/policy.php.Η εταιρεία Facebook έχει λάβει πιστοποίηση στο πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.
 • Instagram, παρέχεται από την εταιρεία Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία, https://help.instagram.com/519522125107875

Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Πληροφορίες απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε έναν από τους ιστοτόπους μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια ειδική περιοχή μνήμης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies ορίζονται, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή μέσω του λεγόμενου κώδικα pixel/ιστοφάρου. Ωστόσο, η ανάγνωση των cookies είναι δυνατή μόνο από τον διακομιστή ιστού του τομέα από τον οποίο ορίστηκαν αρχικά.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Τα προγράμματα περιήγησης είναι συχνά ρυθμισμένα έτσι ώστε να αποδέχονται cookies. Προκειμένου να μην επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και να διαγράψετε τα cookies που έχουν οριστεί ήδη. Στις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να δείτε πώς να απενεργοποιήσετε και να διαγράψετε cookies. Λάβετε υπ' όψιν ότι, λόγω της απενεργοποίησης/διαγραφής cookies, ορισμένες επιμέρους λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην εκτελούνται με τον αναμενόμενο τρόπο. Παρακάτω θα δείτε τα cookies που ενδεχομένως απαιτούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, η απενεργοποίηση / διαγραφή cookies επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο πραγματοποιείτε αυτές τις ενέργειες. Συνεπώς, θα πρέπει να επαναλάβετε την απενεργοποίηση/διαγραφή cookies σε άλλα προγράμματα περιήγησης που τυχόν χρησιμοποιείτε.

Επιπροσθέτως, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποτρέψετε τη ρύθμιση συγκεκριμένων cookies, είτε επιλέγοντάς τα στο banner παρακολούθησης στον ιστότοπό μας είτε επιλέγοντάς τα μεμονωμένα στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών, τα εργαλεία του οποίου χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους σκοπούς. Σε ό,τι αφορά την άμεση χρήση των εργαλείων αυτών, προτείνουμε να αξιοποιήσετε τη δεύτερη δυνατότητα.

Cookie περιόδου σύνδεσης
Στο πλαίσιο της παροχής των ιστοτόπων μας, χρησιμοποιούμε cookies περιόδου σύνδεσης τα οποία αποθηκεύουμε στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ανεξάρτητα από τις επιλογές που έχετε ορίσει στο banner παρακολούθησης. Τα cookies αυτά διαγράφονται πάντα αυτόματα, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σας παρέχουμε διάφορες λειτουργίες στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχουν τα cookies.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies περιόδου σύνδεσης, τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες και δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους εξής σκοπούς:

 • για να διασφαλίσουμε την επιτυχή αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου (π.χ. για την αναπαραγωγή βίντεο Vimeo ή YouTube),
 • για να αποθηκεύσουμε προσωρινά συγκεκριμένες καταχωρίσεις χρηστών (π.χ. το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών ή μιας φόρμας στο διαδίκτυο),
 • για να βελτιώσουμε τη φιλικότητα προς τον χρήστη και τη μέτρηση στατιστικού εύρους.

Cookies περιόδου σύνδεσης που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες λειτουργίες, τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Cookies περιόδου σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί ή να ελεγχθεί προσωρινά η ταυτότητα ενός χρήστη (π.χ. μέσω ενός αναγνωριστικού (ID) περιόδου σύνδεσης με το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών),

Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται αυτόματα μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο διάστημα για το οποίο μπορούν να μείνουν αποθηκευμένα είναι έως το τέλος της διάρκειας ζωής που τους αντιστοιχεί.

Μόνιμα cookies
Τα μόνιμα cookies είναι cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας, ακόμα και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιέχουν τα συγκεκριμένα cookies, για να σας παρέχουμε χρήσιμες λειτουργίες στον ιστότοπό μας (π.χ. αποθήκευση συγκεκριμένων προτιμήσεων χρήστη, αναζήτηση ή ρυθμίσεις γλώσσας). Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη του ιστοτόπου μας και να αξιοποιούμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, για να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας (π.χ. να ανιχνεύουμε σφάλματα) και να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Τα μόνιμα cookies που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να μας δώσετε την πρώτη φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μέσω του banner παρακολούθησης που εμφανίζεται σε αυτόν. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων για τη συμπεριφορά σας ως χρήστη, διαγράφοντας όλα τα cookies τα οποία έχουν οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να ορίσετε στο banner παρακολούθησης μια νέα επιλογή σχετικά με τη χρήση των cookies για τον προαναφερθέντα σκοπό. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στα μεμονωμένα εργαλεία μάρκετινγκ/αναλύσεων, όπως φαίνεται στο παρόν κείμενο.

Τα δεδομένα από μόνιμα cookies αποθηκεύονται έως ότου τα συγκεκριμένα cookies λήξουν ή διαγραφούν από εσάς.


Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και σε αυτήν την ενότητα επεξηγούμε τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, καθώς και τα δεδομένα που δημιουργούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία

Στη συνέχεια, επεξηγούμε λεπτομερώς τις τεχνολογίες και τους συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για να αναλύουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη:

Αναλύσεις ιστού (web analytics) στη χρήση προφίλ χρήστη

Χρησιμοποιούμε εργαλεία αναλύσεων ιστού για σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και ανάλυσης σχολίων χρηστών σχετικά με τον σχεδιασμό του ιστοτόπου μας (και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, του ενημερωτικού δελτίου). Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούμε cookies ανάλυσης ή και Javascript, προκειμένου να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους συνδέσμους στο ενημερωτικό δελτίο (εάν υπάρχουν). Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων χρήσης και η δημιουργία ενός προφίλ χρήσης από αυτά τα δεδομένα πραγματοποιείται με τη χρήση ενός αναγνωριστικού (ID) cookie. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε είτε δεν συλλέγεται είτε ανωνυμοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή. Συνεπώς, η ταυτότητά σας είναι αδύνατο να συναχθεί απευθείας από το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούμε εμείς και οι συνεργάτες μας, καθώς και με το πώς μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από το συγκεκριμένο εργαλείο ανάλυσης ιστού.Η επίσκεψή σας μπορεί να μας πει πολλά για το πόσο ελκυστικός είναι ο ιστότοπός μας – γι' αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης ιστού, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τον ιστότοπό μας

Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Για τις αναλύσεις ιστού χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Adobe Audience Manager και Adobe Tracking ("Adobe Analytics"), τις οποίες παρέχει η εταιρεία Adobe Systems Software Ireland Ltd., η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, ("Adobe"). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την από εσάς χρήση του ιστοτόπου μας διαβιβάζονται σε διακομιστές της Adobe, αναλύονται και επιστρέφονται αποκλειστικά σε εμάς ως συγκεντρωτικά δεδομένα. Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε να εντοπίζουμε τάσεις στη γενική χρήση του ιστοτόπου. Δεν συσχετίζουμε τα προφίλ δεδομένων που προκύπτουν με το όνομά σας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα δεδομένα χρήσης αποθηκεύονται από την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 37 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν.

Εξαίρεση: Εάν θέλετε τα δεδομένα χρήσης σας να μην συλλέγονται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον σχετικό ιστότοπο εξαίρεσης της Adobe. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookies της υπηρεσίας Adobe Analytics και για την επιλογή εξαίρεσης: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Adobe Test & Target

Η υπηρεσία Adobe Test & Target (παρέχεται από την εταιρεία Adobe Systems Software Ireland Ltd., η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, ("Adobe")), λειτουργεί στη βάση δοκιμών Α/Β. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας εμφανίζεται μια διαφορετική έκδοση του ιστοτόπου σε σχέση με την πρωτότυπη (π.χ. με τροποποιημένο σχεδιασμό και περιεχόμενο). Συγκρίνοντας τις δύο εκδόσεις, λαμβάνουμε πληροφορίες για την έκδοση του ιστοτόπου μας που προτιμούν οι χρήστες. Όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία Test & Target της Adobe, οι μόνες πληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες επεξεργαζόμαστε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Ενεργοποιείται επίσης η ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP, πράγμα που σημαίνει ότι η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε συντομεύεται πριν η υπηρεσία Test & Target της Adobe εκτελέσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Δεν συσχετίζουμε τα προφίλ χρήσης που προκύπτουν με το όνομά σας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Τα δεδομένα χρήσης αποθηκεύονται από την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 37 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν.

Εξαίρεση: Εάν θέλετε τα δεδομένα χρήσης σας να μην συλλέγονται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookies της υπηρεσίας Test & Target της Adobe, καθώς και για την επιλογή εξαίρεσης: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

ChannelSight

Μπορείτε να αγοράσετε έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων μας απευθείας μέσω των αντίστοιχων υπερσυνδέσμων (π.χ. μέσω ενός κουμπιού "Αγορά Online") που οδηγούν σε διαδικτυακά καταστήματα συνεργαζόμενων εμπόρων (π.χ. λειτουργία "Μετάβαση στο κατάστημα του εμπόρου"). Εάν ακολουθήσετε τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο προς τη σελίδα προϊόντος που έχετε επιλέξει στο διαδικτυακό κατάστημα του εμπόρου, χρησιμοποιούμε κώδικα και cookie Javascript (δηλ. παρακολούθηση μετατροπών) για να καταγράφουμε το ότι κάνατε κλικ στον υπερσύνδεσμο, καθώς και το εάν αγοράζετε ή όχι το προϊόν στο εν λόγω διαδικτυακό κατάστημα. Τα δεδομένα χρήσης που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για να υπολογίζεται η ελκυστικότητα της λειτουργίας "Μετάβαση στον ιστότοπο του εμπόρου" και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, για να διακανονίζεται η προμήθεια από το διαδικτυακό κατάστημα του εμπόρου (δηλ. για σκοπούς μάρκετινγκ συνεργατών). Ορισμένες φορές, τα διαδικτυακά καταστήματα εμπόρων καταβάλλουν σε εμάς προμήθεια όταν ανακατευθύνουμε σε αυτά ενδιαφερόμενους αγοραστές και πελάτες.

Για τις λειτουργίες παρακολούθησης χρησιμοποιούμε την εταιρεία ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co., Δουβλίνο, Ιρλανδία (www.channelsight.com). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της λειτουργίας "Μετάβαση στον ιστότοπο του εμπόρου" από εσάς διαβιβάζονται στους διακομιστές της εταιρείας ChannelSight, αναλύονται και επιστρέφονται σε εμάς, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε τάσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας "Μετάβαση στον ιστότοπο του εμπόρου".

Σημειώστε ότι η παραπάνω παρακολούθηση συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία "Μετάβαση στον ιστότοπο του εμπόρου", όπου θα σας ενημερώνουμε απευθείας για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας το κουμπί "Μετάβαση στον ιστότοπο του εμπόρου" που υπάρχει στον ιστότοπό μας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή της από μέρους σας χρήσης του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και για την από μέρους μας ανάλυση της χρήσης αυτής για τους σκοπούς που αναφέρονται και, συγκεκριμένα, για τη συλλογή των σχετιζόμενων δεδομένων από την ChannelSight και τον έμπορο λιανικής, καθώς και για τη μεταφορά των δεδομένων από την ChannelSight και τον έμπορο σε εμάς. Τα δεδομένα χρήσης διαγράφονται όταν πλέον δεν απαιτούνται για λόγους διακανονισμού προμηθειών και ανάλυσης.

Εξαίρεση: Για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων χρήσης μέσω της ChannelSight, χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο εξαίρεσης της ChannelSight στον εξής σύνδεσμο: https://www.channelsight.com/privacypolicy/

Mouseflow

Προκειμένου να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει, καταγράφουμε τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού τυχαία επιλεγμένων χρηστών του ιστοτόπου μας, διαδικασία στην οποία η διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε ανωνυμοποιείται.

Για τη συλλογή αυτών των δεδομένων χρήσης, χρησιμοποιούμε την εταιρεία Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Κοπεγχάγη, Δανία.

Δεν συσχετίζουμε τα προφίλ δεδομένων που προκύπτουν με το όνομά σας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Τα δεδομένα χρήσης διαγράφονται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία συλλογής τους.

Εξαίρεση: Εάν θέλετε αυτά τα δεδομένα χρήσης να μην συλλέγονται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο εξαίρεσης της εταιρείας Mouseflow μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://mouseflow.com/opt-out/.

Μάρκετινγκ με τη χρήση "προφίλ χρήσης"

Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία μάρκετινγκ στον ιστότοπό μας, εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική άδεια, π.χ. δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας μέσω του banner παρακολούθησης. Με αυτά τα εργαλεία μάρκετινγκ μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστοτόπους, οι οποίες ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρουν καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η συμπεριφορά αυτή αφορά στις σελίδες που επισκέπτεστε, τον τρόπο με τον οποίο πλοηγείστε, τα προϊόντα που αγοράζετε και παρόμοια δεδομένα. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων χρήσης και η δημιουργία ενός προφίλ χρήσης από αυτά τα δεδομένα πραγματοποιείται με αποθήκευση δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό (ID) cookie ή άλλες τεχνολογίες.

Χρησιμοποιούμε επίσης εργαλεία μάρκετινγκ από συνεργάτες. Οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με δική τους ευθύνη. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις τεχνολογίες και τους συνεργάτες που χρησιμοποιούμε, καθώς και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αναφέρεται παραπάνω. Αναφερόμαστε ξεχωριστά σε εργαλεία μάρκετινγκ με δική μας ευθύνη.

Αυτά τα εργαλεία μάρκετινγκ βασίζονται στην αρχή ότι τοποθετούμε διαφημίσεις συναφείς για τους χρήστες σε δικούς μας ιστοτόπους και ιστοτόπους τρίτων. Τα εν λόγω εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν τις αναφορές απόδοσης καμπανιών και δεν επιτρέπουν την εμφάνιση των ίδιων διαφημίσεων σε έναν χρήστη παραπάνω από μία φορά. Επιπροσθέτως, μπορεί επίσης να καταγράφουμε το εάν έχουν εκτελεστεί με επιτυχία αιτήματα διαφημίσεων (μετατροπές). Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης δει μια διαφήμιση που έχουμε τοποθετήσει εμείς και, στη συνέχεια, αγοράσει κάτι χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστότοπό μας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πραγματοποιεί αυτόματα μια απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης, ο πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει την πληροφορία ότι υπήρξε πρόσβαση στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου μας ή ότι έχει γίνει κλικ σε μια διαφήμισή μας και μεταδίδει τις αντίστοιχες αξιολογήσεις σε εμάς.

Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών αυτός μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας. Ακόμα και εάν δεν έχετε εγγραφεί στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών ή δεν έχετε συνδεθεί, η διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε τεχνικά θα μεταδοθεί στον πάροχο υπηρεσιών, στο πλαίσιο της παραπάνω τεχνικής διαδικασίας, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την τεχνική παροχή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών δημιουργούν και ένα προφίλ χρήστη για μη εγγεγραμμένους ή μη συνδεδεμένους χρήστες, το οποίο δεν σχετίζεται με λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών στη βάση των διαβιβαζόμενων δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το αποφύγετε, αν δεν αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίστοιχο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας (π.χ. βίντεο τρίτων μερών).

Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογία βελτίωσης της ποιότητας των διαφημίσεών μας. Στο πλαίσιο της τεχνολογίας αυτής, διαφημίσεις αναπαράγονται μόνο σε χρήστες με πιθανό ενδιαφέρον για τα διαφημιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή σε χρήστες με συγκεκριμένα αλλά αφηρημένα χαρακτηριστικά (τα λεγόμενα "προσαρμοσμένα είδη κοινού").

Παρακάτω σας ενημερώνουμε σχετικά με τους παρόχους τέτοιων εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται από εμάς, τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που εφαρμόζουν, καθώς και για το πώς μπορείτε – σε σχέση με τους αντίστοιχους παρόχους – να αποτρέψετε μόνιμα τη συλλογή δεδομένων χρήσης. Επιπροσθέτως, προκειμένου να μην επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie απευθείας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και να διαγράψετε τα cookies που έχουν οριστεί ήδη. Έχετε υπόψη ότι με το μέτρο αυτό δεν διαγράφονται προφίλ χρηστών που έχει ήδη δημιουργήσει ο πάροχος. Απλώς αποτρέπεται η μελλοντική συλλογή περαιτέρω δεδομένων χρηστών.

Google Ad Server

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Google Ad Server (πρώην DoubleClick) της εταιρείας Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google").

Τα δεδομένα χρήσης θα διαγράφονται μετά από 540 ημέρες από τη στιγμή της συλλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoubleClick, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.google.de/doubleclick ή τη γενική πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Χρησιμοποιούμε εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ της Google με δική μας ευθύνη. Για τον σκοπό αυτόν, έχουμε συνάψει με την Google μια συμφωνία προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα των δικών μας πελατών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο βάσει των οδηγιών μας, δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη και πρέπει να προστατεύονται με τεχνικά επαρκή τρόπο.

Εξαίρεση: Για τη μόνιμη αποφυγή της συλλογής δεδομένων χρήσης, η Google προσφέρει μια προσθήκη για διάφορα προγράμματα περιήγησης: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Για να απενεργοποιήσετε μόνο διαδικτυακές διαφημίσεις, μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση cookie τρίτων μερών ή cookies από τον τομέα "www.googleadservices.com" ή να απενεργοποιήσετε τις διαδικτυακές διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στη διεύθυνση https://www.google.de/settings/ads

Pixel και Προσαρμοσμένα είδη κοινού του Facebook

Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ "Pixel και Προσαρμοσμένα είδη κοινού" της εταιρείας Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ και της εταιρείας Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία, εάν είστε κάτοικος χώρας της ΕΕ ("Facebook").

Η Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα της βάσει της δικής της ευθύνης προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο της πολιτικής χρήσης δεδομένων που εφαρμόζει. Πληροφορίες για τις διαφημίσεις και τα pixel της Facebook μπορείτε να βρείτε στους εξής συνδέσμους: https://www.facebook.com/policy και https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook, μπορείτε επίσης να ορίσετε τα είδη των διαφημίσεων που θα εμφανίζονται σε εσάς εντός του Facebook. Χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google Ads & Remarketing

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ "Google Ads & Remarketing" της εταιρείας Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Η Google έχει λάβει πιστοποίηση στο πλαίσιο της Ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Χρησιμοποιούμε εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ της Google με δική μας ευθύνη.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την υπηρεσία γενικά χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και σκοπός τους δεν είναι να σας ταυτοποιούν προσωπικά. Η Google απλώς μας παρέχει στατιστικές αξιολογήσεις. Η Google επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων που εφαρμόζει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Εξαίρεση: Για τη μόνιμη αποφυγή της συλλογής δεδομένων χρήσης, η Google προσφέρει μια προσθήκη για διάφορα προγράμματα περιήγησης: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Για να απενεργοποιήσετε διαδικτυακές διαφημίσεις, μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση cookie τρίτων μερών ή cookies από τον τομέα "www.googleadservices.com" ή να απενεργοποιήσετε τις διαδικτυακές διαφημίσεις χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στη διεύθυνση https://www.google.de/settings/ads . Οι διαδικτυακές διαφημίσεις μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, εάν ο πάροχος έχει ενταχθεί στη καμπάνια αυτορρύθμισης "About Ads".

Κοινωνικά δίκτυα και παρόμοια δίκτυα και υπηρεσίες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση περιεχομένου είναι ενσωματωμένα με απλούς υπερσυνδέσμους και όχι με προσθήκες (plugin) που αναπτύσσουν πάροχοι κοινωνικών δικτύων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σας δεν μεταδίδονται αυτόματα σε διακομιστές κοινωνικών δικτύων μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, όταν κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, διαβιβάζουμε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κοινοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο (π.χ. τον σύνδεσμο προς το περιεχόμενο που θέλετε να κοινοποιήσετε). Στο περιβάλλον αυτό, δεν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, σε κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν και απλοί σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας προς ένα κοινωνικό δίκτυο, ή εάν συνδεθείτε στο κοινωνικό δίκτυο για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, ο πάροχος του εν λόγω κοινωνικού δικτύου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Εάν έχετε εγγραφεί και συνδεθεί σε άλλα δίκτυα ή υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή επιμέρους λειτουργίες (π.χ. Vimeo, YouTube), το αντίστοιχο δίκτυο/υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης από εσάς ή να υιοθετεί ρυθμίσεις, όπως βίντεο που έχουν αναπαραχθεί, κατάσταση αναπαραγωγής κ.λπ. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αποκλειστικά από το αντίστοιχο δίκτυο/υπηρεσία με δική του/της ευθύνη προστασίας δεδομένων και υπόκεινται επεξεργασία από τον αντίστοιχο πάροχο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον αντίστοιχο πάροχο του κοινωνικού δικτύου, καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που διατίθενται στον ιστότοπο του αντίστοιχου παρόχου.
Κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας σε κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να επηρεάζεται το απόρρητο των δεδομένων σας

Αναζήτηση εμπόρου χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google

Μια λειτουργία που έχετε στη διάθεσή σας ως χρήστης του ιστοτόπου μας είναι ένας χάρτης που δείχνει τους συνεργαζόμενους εμπόρους στην περιοχή σας. Για την εμφάνιση αυτού του χάρτη, χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google. Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας όταν χρησιμοποιούνται οι Χάρτες Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Εάν θέλετε να δείτε συνεργαζόμενους εμπόρους στην περιοχή σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε μια τοποθεσία, είτε εισάγοντας την τοποθεσία σας χειροκίνητα, είτε προτιμώντας να προσδιοριστεί αυτόματα από τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εάν εισαγάγετε τις πληροφορίες αυτές χειροκίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφέρετε τη διεύθυνση της κατοικίας σας. Η αυτόματη αναγνώριση τοποθεσίας με τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού σε πρόγραμμα περιήγησης απαιτεί επεξεργασία της διεύθυνσης ΙΡ του υπολογιστή σας. Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) τις πληροφορίες σας, τις οποίες ζητάει το πρόγραμμα περιήγησης όταν αποκτάτε πρόσβαση στον χάρτη. Στο περιβάλλον αυτό, δεν αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Περιπτώσεις όπου διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και έχουμε υπογράψει σύμβαση προστασίας δεδομένων με κάθε έναν πάροχο υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες σας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας είναι οι εξής:
 • Πάροχος υπηρεσιών για υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. έλεγχος και μέτρηση απόδοσης, δίκτυα παράδοσης περιεχομένου)
 • Πάροχος υπηρεσιών για την παροχή πρόσθετων λειτουργιών στον ιστότοπό μας (π.χ. βίντεο προϊόντων, κατάλογος στο περιβάλλον Issu)
 • Πάροχος υπηρεσιών προγραμματισμού
 • Πάροχος υπηρεσιών πωλήσεων και μάρκετινγκ
 • Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλους αποδέκτες μόνο όταν απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, όταν εμείς (ή ο αποδέκτης) έχουμε έννομο συμφέρον από τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας ή όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβασή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων οι οποίοι ισχύουν για τον εκάστοτε αποδέκτη των δεδομένων σας. Στους εν λόγω αποδέκτες περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών και άλλες εταιρείες του ομίλου μας. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα και σε άλλους αποδέκτες, σε περίπτωση που υποχρεούμαστε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων.

Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι εξής:

 • Πράκτορες διαμετακόμισης για την παράδοση/συλλογή προϊόντων
 • Πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών
 • Πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεωνΌλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε σχέση με τον ιστότοπό μας επιλέγονται προσεκτικά και υποχρεούνται να πληρούν πρότυπα προστασίας δεδομένων

Το σημείο επικοινωνίας για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

BSH Hausgeräte GmbH
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Carl-Wery-Str. 34
81739 Μόναχο, Γερμανία

Data-Protection-GR@bshg.com
Παρακαλούμε μην διστάσετε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

Τροποποιήσεις αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων

Αυτές οι Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Πραγματοποιούμε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων βάσει

 • νόμιμης άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β' του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
  • Εγγραφή στον ιστότοπό μας
  • Πραγματοποίηση αγορών στον ιστότοπό μας
  • Γρήγορη εγγραφή (Επιλογή εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου)
  • Προγραμματισμός ραντεβού για επισκευή στο διαδίκτυο
  • Συμμετοχή σε κληρώσεις/διαγωνισμούς
  • Συμμετοχή σε έρευνες και σύνταξη αξιολογήσεων
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
  • Χρήση του ιστοτόπου μας με την ιδιότητα επαγγελματικού συνεργάτη
 • νόμιμης άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ' του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εμφάνιση του ιστοτόπου (π.χ. Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου)
  • Πρόσθετες λειτουργίες ιστοτόπου (π.χ. βίντεο προϊόντων, κατάλογος στο περιβάλλον Issu)
  • Δεδομένα καταγραφής
  • Επικοινωνία μαζί μας
  • Προγραμματισμός ραντεβού για επισκευή στο διαδίκτυο (επεξεργασία δεδομένων με στόχο την επαλήθευση διεύθυνσης)
  • Χρήση του ιστοτόπου μας με την ιδιότητα επαγγελματικού συνεργάτη (Επιλογή παράδοσης στο σπίτι)
  • Cookies περιόδου σύνδεσης και μόνιμα cookies για την παροχή χρήσιμων λειτουργιών
  • Ανάλυση ιστού και μάρκετινγκ
   • Adobe Analytics
   • Adobe Test & Target
 • της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
  • Αναζήτηση εμπόρου μέσω των Χαρτών Google
  • Ενημερωτικό δελτίο
  • Μόνιμα cookies για την καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών
  • Ανάλυση ιστού και μάρκετινγκ
   • ChannelSight
   • Mouseflow
   • DoubleClick
   • Pixel και Προσαρμοσμένα είδη κοινού του Facebook
   • Google Ads & Remarketing
   • Oracle BlueKai
   • Nielsen Marketing Cloud

Τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή των δικαιωμάτων σας:

Διακοπή λήψης προωθητικού υλικού
Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο υποσέλιδο του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mdo-marketing@bshg.com με το θέμα "Διακοπή λήψης διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Αν θέλετε να μας γνωστοποιήσετε την αντίρρησή σας σχετικά με τη λήψη διαφημιστικού υλικού από το FOR US SHOP μέσω ηλεκτρονικού ή και συμβατικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aktion@fuer-uns-shop.de με το θέμα "Κατάργηση εγγραφής στο FOR US" ή μια επιστολή με το θέμα "Κατάργηση εγγραφής στο FOR US" στη διεύθυνση Agentur Günther Huinink, Gebsattelstr. 11, 81541 Μόναχο, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την προστασία δεδομένων
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας για τα αιτήματά σας:
I. Για τους καταναλωτές: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Φόρμα αίτησης δεδομένων καταναλωτή που διατίθεται στη διεύθυνση https://datarequest.bsh-group.com/
II. Για τους αντιπροσώπους/προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατά τόπους τμήμα πωλήσεων ή προμηθειών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gr-gdpr@bshg.com
III. Για τους υπαλλήλους μας: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατά τόπους τμήμα ανθρώπινου δυναμικού

 • Το δικαίωμά σας για ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα σας: Κατόπιν αιτήματος, θα σας παράσχουμε πληροφορίες για τα δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς.
 • Το δικαίωμά σας για διόρθωση και συμπλήρωση των δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Επίσης, θα συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμά σας για διαγραφή των δεδομένων σας: Κατόπιν αιτήματος, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διατήρησης, επειδή, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε από τον νόμο να διατηρούμε τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Το δικαίωμά σας για δέσμευση των δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εφόσον μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτήν, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Το δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας με μελλοντική ισχύ, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν συνιστά ποτέ για εμάς επιτακτικό και νόμιμο λόγο.
 • Το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων: Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας διαθέσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Το δικαίωμά σας για προσφυγή σε ρυθμιστική αρχή: Μπορείτε να προσφύγετε σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, στη δικαιοδοσία της οποίας υπόκειται η εταιρεία μας (αναφέρεται παρακάτω).

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr.

Προκειμένου να διασφαλίζετε πλήρη έλεγχο στις πληροφορίες σας, έχετε στη διάθεσή σας μια εκτενή σειρά δικαιωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ

Διαβιβάζουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ, στις λεγόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζουμε – πριν την κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων – είτε ότι ο παραλήπτης διατηρεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει απόφασης επάρκειας που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή βάσει σύμβασης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραλήπτη) είτε ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας στην ως άνω κοινοποίηση.

Ευχαρίστως θα σας παράσχουμε μια επισκόπηση των αποδεκτών σε τρίτες χώρες, καθώς και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί ώστε να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην παραπάνω ενότητα "Το σημείο επικοινωνίας για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την προστασία δεδομένων" αυτών των Πληροφοριών για την ασφάλεια δεδομένων.
Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες εκτός της ΕΕ μόνο όταν η προστασία των δεδομένων είναι εγγυημένη

Ισχύει από: 25.09.2019
Έκδοση: DPI_1.1.1

Ανακαλύψτε την Pitsos

Ανακαλύψτε την ποιότητα, την τελειότητα και τη φροντίδα Pitsos

Εύρεση αντιπροσώπου

Βρείτε τον πιο κοντινό σας αντιπρόσωπο ή κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Άψογη εξυπηρέτηση πελατών, πριν και μετά την αγορά

+30 210 4277700 (πανελλαδικά)

Επέκταση εγγύησης

Η Pitsos παρατείνει τη διετή εγγύηση των οικιακών συσκευών της για 3 επιπλέον χρόνια με μικρή οικονομική επιβάρυνση.