Όροι και προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης – Αξιολογήσεις και Κριτικές Πελατών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη συμπεριφορά σας αναφορικά με την Υπηρεσία Αξιολογήσεων και Κριτικών Πελατών που παρέχει η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ (17ο χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας και Ποταμού 20) και αριθμού ΓΕΜΗ 000253501000 ("CRS"). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβάλλετε θα τηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BSH Οικιακές Συσκευές ABE την οποία μπορείτε να βρείτε στο 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ανάμεσα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ και των παρόντων Όρων Χρήσης, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι Χρήσης αναφορικά με το CRS.

Τα δεδομένα αποστέλλονται όταν επιλεχθεί το κουμπί "Καταχώρηση & Συνέχεια" στο πρώτο βήμα καθώς κι αν υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία στο δεύτερο βήμα.

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο στη BSH Οικιακές Συσκευές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • είστε ο αποκλειστικός δημιουργός και κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • παραιτείστε οικειοθελώς από όλα τα "ηθικά δικαιώματα" που μπορεί να έχετε επ' αυτού του περιεχομένου,
 • όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε είναι ακριβές,
 • είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • το περιεχόμενο που υποβάλλετε δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν βλάπτει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι δεν θα υποβάλλετε περιεχόμενο:

 • που γνωρίζετε ότι είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό,
 • που συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων προβολής ή δικαιωμάτων απορρήτου τρίτων,
 • που παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, θέσπισμα, διάταξη ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων αυτών που διέπουν τους ελέγχους των εξαγωγών, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και την ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση),
 • που είναι ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απεχθές, προσβλητικό, υβριστικό, προκατειλημμένο ως προς τη φυλή ή τη θρησκεία, βλάσφημο ή συνιστά αθέμιτη απειλή ή παρενόχληση οποιουδήποτε ατόμου, σύμπραξης ή εταιρείας,
 • για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τρίτο,
 • το οποίο περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου,
 • που περιέχει οποιουσδήποτε ιούς υπολογιστών, ιούς τύπου worm ή άλλα δυνητικά επιζήμια προγράμματα υπολογιστή, αρχεία ή κώδικες HTML.

Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να καταστήσετε αζήμια τη BSH Οικιακές Συσκευές ABE (και τα στελέχη, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες, τους εργαζομένους και τους τρίτους παρόχους αυτής) έναντι όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων και ζημιών (πραγματικών και παρεπόμενων) οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστών ή άγνωστων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω παραβίασης των δηλώσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται παραπάνω ή παραβίασης από πλευράς σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου.

Για όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε, εκχωρείτε στη BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ το διαρκές, αμετάκλητο, ελεύθερο δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμο δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διαγράψει πλήρως, να προσαρμόσει, να δημοσιεύσει, να μεταφράσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα ή/και να πωλήσει ή/και να διανείμει το εν λόγω περιεχόμενο ή/και να το ενσωματώσει οπουδήποτε στον κόσμο και σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο ή με οποιαδήποτε τεχνολογία, ιδίως για το σκοπό της διαδικτυακής και μη επικοινωνίας (π.χ. σε δικτυακούς τόπους ως banners, ενημερωτικά δελτία ή έντυπες διαφημίσεις) χωρίς αποζημίωση προς εσάς.

Όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ. Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο της Pitsos Οικιακές Συσκευές, το οποίο η Pitsos Οικιακές Συσκευές θεωρεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι παραβιάζει τις οδηγίες για το περιεχόμενο ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ δεν εγγυάται ότι θα έχετε κάποιο μέσο να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο που έχετε υποβάλει. Οι αξιολογήσεις και τα γραπτά σχόλια δημοσιεύονται κατά κανόνα εντός δύο έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Ωστόσο η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να αρνηθεί να δημοσιεύσει οποιοδήποτε περιεχόμενο για οποιοδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ότι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλετε είστε εσείς και όχι η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ. Κανένα στοιχείο του περιεχομένου που υποβάλλετε δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας από πλευράς της BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, των αντιπροσώπων, θυγατρικών, συνδεδεμένων εταιρειών, συνεργατών ή τρίτων προμηθευτών αυτής, καθώς και των στελεχών, διευθυντών, προϊσταμένων και εργαζομένων αυτών.

Με την αποστολή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και κριτική σας, εξουσιοδοτείτε την BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ και τους τρίτους προμηθευτές της να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της αξιολόγησής σας και για άλλους διοικητικούς σκοπούς.

Ενημερώσεις των Όρων Χρήσης

Λόγω της προόδου της τεχνολογίας ή των αλλαγών της νομοθεσίας ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε τις διατάξεις των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα ανά διαστήματα, για να βεβαιώνεστε ότι έχετε τις τελευταίες πληροφορίες. Για την τελευταία τροποποιημένη έκδοση των Όρων Χρήσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αρχή αυτής της σελίδας.

Copyright © 2018. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.